Hos Godtfolk er kreative næringer samlet i et fellesskap.